Ta strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Akceptuje cookies

wej?cie do intranetu
Poczta www Mapa serwisu  

Grupa Ożarów S.A. zaprasza do złożenia oferty/Grupa Ożarów S.A. invites to submit the tender 2015-03-05
Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtra workowego dla pasma J1 pieca W1 wraz z montażem  w instalacji pieca oraz montaż filtra będącego na magazynie dla pasma J2  pieca W1.
Zakres dostaw i szczegółowe wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ ).

The subject  of the contract is the supply  of the bag filter for the stream J1 of the kiln W1 with mechanical erection on the kiln installation  and mechanical erection of the filter already being in stock for stream J2 on the kiln W1 installation.
The scope of supply and detailed requirements for the offered subject of the contract is included in the Technical Specification which constitutes Enclosure No.1 to the Tender Specification.

więcej

Procedura zamówień w projektach realizowanych przez Grupę Ożarów S.A. współfinansowanych ze środków publicznych 2015-02-13
Zasady  udzielania zamówień oraz zawierania umów z Wykonawcami i/lub Dostawcami robót i usług w projektach realizowanych przez Grupę Ożarów S.A. przy współfinansowaniu ze środków publicznych.
więcej

List Przewodniczącego SPC do Premier Rządu RP 2015-01-21
List Przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu Andrzeja Ptaka do Premier Rządu RP Ewy Kopacz w sprawie dyskusji toczącej się wokół zapowiedzi GDDKiA o budowie w technologii betonowej ponad 800 km dróg krajowych i autostrad w perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020.
więcej

CMS & Intranet
powered by
webbox